No007橘CC写真套图41P橘CC飞图网

No007橘CC写真套图41P橘CC飞图网

 本方去牛乳,加陈酒,治血膈韭此足阳明药也。人咸目予为姜、附先生,不知予非专用姜、附者也,只因病当服此。

开鬼门者,发汗也;洁净府者,利小便也。心热泄小肠,釜底抽薪之义也。

又云∶仲景方书之祖,复取侯氏方为法耶,愚谓∶仲景多方,岂无祖述,而必创自一人之手乎;方若果佳,虽出自唐宋,其可删邪;但瘫痪必气血不足之人,风引汤用大黄为君、又石药居其大半,独不曰石药之气悍乎;喻氏虽深赞之,亦未知其果尝以此治风而获实验乎;抑亦门外之揣摩云尔也。汗多,表亡津液,则无以养筋,故四肢微急,难以屈伸。

又曰∶有痰而渴,半夏非宜,宜去半夏之燥,而易贝母、栝蒌之润。 张子和曰∶霍乱吐泻,乃风湿三气合邪也。

经曰∶三焦病者,腹气满,小腹尤坚,不得小便,窘急,溢则水留则为胀。苍术燥湿强脾,升阳而开郁;地榆清热凉血,酸收能断下;为治血痢肠风之平剂。

盖谓阳邪去表入里故也,又曰∶桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与也,盖以与之则表益实,而汗益难出耳。内伤证属不足,宜温、宜补、宜和;外感证属有余,宜汗、宜吐、宜下。

Leave a Reply