sm动态图真人动态图

sm动态图真人动态图

 得四十五以上而止者。  皆不欲枯燥也其面色青者。

此六脉专主五行之定数。内容:\r土瓜野狼毒\pb54.bmp\r,味苦、麻,性温。

二三日正当解太阳、阳明之表,反下之,表热乘虚入里,必自利。 味苦、辛,性温,有毒,阴中之阳药也。

治中汤补太阴脾。又血症日久欲脱,用之,亦可以固脱。

浮主中风无力虚。内容:\r大钱麻\pb71.bmp\r,一名梗麻。

取双尾草一斤,熬成膏,服之,乌须黑发。 瓶儿草大蓟蒲公英牛蒡子点水酒煎服。

Leave a Reply