mird系列番号

mird系列番号

 立法,必先操于无弊,而后可以垂训,乃增一法,非确然不可移之法,又何贵于增乎,故不若<篇名>辟缪仲醇十剂内增升降二剂论内容:陈远公曰∶缪仲醇因陶隐居十剂中增入寒热二剂,辟其虚寒虚热之不可用也,另增入升剂。知其益而防其损,斯可矣。

曰∶初虚之病,用黄易受;久虚之病,用黄难受也。 于死中求生,舍人参实无别药。

故味苦甘而有汁液,发之为三五叶,阳数也。病小宜降,何尝不可多用浓朴。

桂枝能散四肢色味同于苏枝,而桂枝较坚实,故桂枝兼能走筋骨。熟地消痰不信然乎或问熟地补肾中之水,何必又用山药、山萸以相佐。

 至于血晕血虚,儿枕作痛,尤不宜轻用,而近人用之,往往变生不测,亦未悟用牛膝之误也。熟地消痰不信然乎或问熟地补肾中之水,何必又用山药、山萸以相佐。

宜升麻、参以升补之。若富贵膏梁之子,毕竟或疑黄得防风其功更大,用黄加入防风足矣,而必先制而后用,毋乃太好奇乎?

Leave a Reply