Vol423丽质美人玥儿玥er澳门旅拍脱紧身牛仔裤露凹凸身材诱惑写真42P玥儿玥花漾

Vol423丽质美人玥儿玥er澳门旅拍脱紧身牛仔裤露凹凸身材诱惑写真42P玥儿玥花漾

多加甘草,名甘草泻心汤,治胃中虚,客气上逆;多加生姜,名生姜泻心汤,治胁下水气,腹中雷鸣。伤寒病,遇寒水湿土司天,往往变成阴黄。

 衄血,皆阳明血中伏火。详注结胸、头汗、发黄门。

然立大下之法,又恐后人下早,故先戒曰∶过经表散,乃可下之。上唇挟口,属手阳明大肠;下唇挟口,属足阳明胃。

此一节,宜温之。 若外郁表邪,散表则出;里壅邪热,清里则出;内伤冷冻饮料,温中则出;食滞中焦,消食则出;痰凝中脘,化痰则出;此始发之工夫也。

猪苓白茯苓白术泽泻桂枝茵陈五苓散,止利水湿,今加茵陈,并利湿热矣。心下满,口不欲食,大便硬,里症也。

惟伤寒乃有厥深热亦深,厥微热亦微之论,何邪?血症太阳身黄,脉沉结,小腹硬,有两条。

Leave a Reply