Vol327女神黄乐然私房粉色西装半脱露蕾丝吊袜秀美腿性感写真117P黄乐然画语界

Vol327女神黄乐然私房粉色西装半脱露蕾丝吊袜秀美腿性感写真117P黄乐然画语界

每三十丸米汤下。 又方瓦松半斤,黑矾一合,熬水,先熏后洗。

治暴痢赤白相杂,腹痛里急后重。禁人参黄少加桂枝阳虚者入附子亦可,须用酒煮之。

治忧愁思虑,伤心,惊悸不宁。勿谓邪祟,若喷以法水惊之,每至不救。

若子先下,急服此方,少迟恐气脱不歌括∶产妇肠下亦危症,气虚下陷收不能。所以难产之疾,断断不可用催生之药,只宜补气补血,以壮其母,而全活婴儿之命正无穷也。

脾胃虚寒失运化,心肾火衰当辨明。 上片分作四服,每一贴用水三钟,煎至二钟,作早中二次温服。

熟地麦芎连芥穗,汗多宜加麻黄根。人参茯苓陈皮桔梗枳壳前胡芎地黄当归芍药甘草半夏紫苏治劳嗽肺痿,心肾俱虚,干嗽两三声,无痰,夜间发热,热过即冷,时出盗汗,四肢怠倦,黄瘦,饮食减少,夜卧恍惚,神气不宁,睡多异梦。

Leave a Reply